Naše projekty

Vyhledáváme a vytváříme investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením. Investujeme do projektů se slibným obchodním modelem, prodejní strategií, a hlavně ambiciózním týmem lidí. Umíme se přizpůsobit každé investiční příležitosti.

Nemovitosti

Naše nemovitostní strategie zahrnuje akvizice kvalitních investičních objektů s cílem jejich developmentu, či přeměny stávajícího konceptu. Aktivním řízením a vlastní iniciací projekty přetváříme v nové a ziskové koncepty, nabízející atraktivní výnosy. Zároveň se zasazujeme o vhodný rozvoj souvisejícího celkového urbanistického konceptu a jeho společenskou akceptaci.

Investiční kritéria

U nemovitostí vyhledáváme projekty s atraktivní lokalitou, které jsou v pokročilé fázi povolovacích řízení s vidinou rychlého a kvalitního dokončení.

Podniky

Investujeme do projektů se slibným obchodním modelem, prodejní strategií, a zejména ambiciózním týmem lidi, jejichž schopnostem věříme. Největší devízou společnosti nebo projektu je pravě tým lidi, který má jasnou vizi, potřebnou motivaci a přesvědčení dotahovat věci do konce. Hledáme projekty s ambicí globálního úspěchu s primárním zaměřením v oblasti e-commerce.

Investiční kritéria

U rizikového kapitálu hodnotíme schopnost projektu a jeho týmu dosáhnout globálního úspěchu s ohledem na současný stav produktu a prodejů. Hodnotíme ambiciózní vize s přihlédnutím k tržnímu potenciálu a konkurenčnímu prostředí. Do projektů rizikového kapitálu jsme ochotni vstupovat i ve spolupráci s jiným kapitálovým partnerem.

Soukromý kapitál

Podílíme se na investicích do různých oblastí podnikání, od zavedených výrobních společností po perspektivní poskytovatele služeb. Investice realizujeme do podniků s rostoucím potenciálem v České republice i v regionu střední Evropy. Neposkytujeme pouze kapitál, ale podporu silného manažerského teamu, skupinové synergie, expertní služby strategického poradenství a snažíme se vždy pomocí investic do potřebných a modernějších technologií nastartovat budoucí potenciál našich investic.

Investiční kritéria

Investice v oblasti private equity směřujeme do zavedených společností, které disponují unikátními důvody pro růst, nebo u nich identifikujeme slabá místa v oblastech, kde dokážeme společnosti pomoci a vytvořit přidanou hodnotu.

cs_CZCZ
en_USEN cs_CZCZ