Investujeme
do lidí

Jsme inovativní. Nebojíme se nových výzev. Vytváříme investiční příležitosti, nečekáme co se naskytne. Jsme flexibilní a rychlí.

Struktura investiční skupiny

Jsme tým profesionálů s bohatými zkušenostmi, který vyhledává a vytváří investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením. V regionu střední Evropy analyzujeme a následně investujeme do projektů se slibným modelem, prodejní strategií a hlavně ambiciózním týmem lidí.

Private Equity

Investice soukromého kapitálu směřujeme do společností, které disponují unikátními aspekty pro růst, nebo u nich identifikujeme slabá místa v oblastech, kde dokážeme společnosti pomoci a vytvořit přidanou hodnotu.

Ventures

U rizikového kapitálu hodnotíme schopnost projektu a jeho týmu dosáhnout globálního produktu a jeho prodejů. Hodnotíme ambiciózní vize s přihlédnutím k tržnímu potenciálu a konkurenčnímu prostředí.

Investiční proces

1

úvodní vyhodnocení

Na začátku uvažované akvizice probíhá úvodní vyhodnocení investiční příležitosti s ohledem na koncept projektu, jeho zařazení do portfolia skupiny, možné související synergie s podniky ve skupině a očekávaný rozvoj projektu. Na vyhodnocení navazuje strukturování a podání nezávazné nabídky prodávajícím.

2

analýza

Po podání nezávazné nabídky probíhá hloubková před akviziční prověrka, která vyústí v detailní poznání projektu nebo společnosti a vstupy do závazné cenové nabídky. Vyhodnocujeme zde také naše záměry s projektem a schopnosti využit naše odborníky při budoucím rozvoji. V případě minoritního vstupu se soustředíme na term-sheet, na který navazuje smlouva o investici a správné nastavení vztahů mezi jednotlivými investory, akcionáři a zakladateli.

3

jednání

Následuje jednání o transakční dokumentaci a zakomponování požadavků a zjištění z předcházejících prověrek. Snažíme se vždy o čestné a férové jednání s protistranou, abychom mohli investici úspěšně dokončit.

4

realizace

Pokud se obě strany shodnou na podmínkách, zahájí se realizační část projektu a podepíše se transakční dokumentace. Následuje správné nastavení vztahů mezi jednotlivými stranami a rozdělení kompetencí v rámci přechodu vlastnictví.

Aktuality

Napsali o nás

cs_CZCZ
en_USEN cs_CZCZ